IV SESJA – 21.03.2016 r.

Na podstawie par. 20 ust. 3 Uchwały nr XXIX/177/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 26 marca 2009r. Przewodniczący Rady Miasta Luboń zaprasza na IV sesję Młodzieżowej Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 21 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Luboń (pok.208) o godz. 18:00 Porządek obrad: Otwarcie obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta […]

III SESJA – 5.10.2015 r.

Protokół nr 3/2015 z III sesji Młodzieżowej Rady Miasta Luboń, Która odbyła się 5 października 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Luboniu Obecność zgodna z listą obecności (załącznik nr 1) Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad III sesji Młodzieżowej Rady Miasta Luboń. 2. Przyjęcie porządku obrad, stwierdzenie quorum. 3. Podsumowanie „Festiwalu piosenki w Luboniu” 4. […]

II sesja – 31.03.2015 r.

Protokół nr 2/2015 z II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Luboń, Która odbyła się 31 marca 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Luboniu Obecność zgodna z listą obecności (załącznik nr 1) Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Luboń. 2. Przyjęcie porządku obrad, stwierdzenie quorum. 3. Podsumowanie akcji „Bieg dla Maćka” 4. […]

I sesja MRM Luboń – 5.02.2015

Protokół nr 1/2015 z I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Luboń, Która odbyła się 5 lutego 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Luboniu Obecność zgodna z listą obecności (załącznik nr 1) Porządek obrad: Otwarcie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Luboń.  Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Luboń. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Luboń. […]